ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ | Α. Μουρατίδης - Ι. Κωνσταντινίδης Ο.Ε. | Πλεύρωμα Σκύδρας
Ακτινίδια
Αντιβρόχινη προστασία κερασιών
Αντιχαλαζική προστασία
Αντιχαλαζική προστασία μήλων
Μεταλλικοί πάσαλοι με επένδυση πλαστικού - Πρότυπο σύστημα αντιχαλαζικής προστασίας
ISO 9001:2008
Νο Πατέντας
20050100257