ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ | Α. Μουρατίδης - Ι. Κωνσταντινίδης Ο.Ε. | Πλεύρωμα Σκύδρας
Ακτινίδια
Αντιβρόχινη προστασία κερασιών
Αντιχαλαζική προστασία
Αντιχαλαζική προστασία μήλων
Μεταλλικοί πάσαλοι με επένδυση πλαστικού - Πρότυπο σύστημα αντιχαλαζικής προστασίας
ISO 9001:2008
Νο Πατέντας
20050100257
Αντιχαλαζική προστασία μήλων
Αντιχαλαζική προστασία μήλων
Ακτινίδια

Μεταλλοπλαστική Ο.Ε.

Καλώς ήρθατε στο τμήμα της αντιχαλαζικής προστασίας
της “Μεταλλοπλαστική ΟΕ”
Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και κατέχει την πιστοποιημένη πατέντα Νο 20050100257. Η Μεταλλοπλαστική είναι μια εταιρία παραγωγής μεταλλοπλαστικών πασσάλων και όλων των εξαρτημάτων, μεταλλικών και πλαστικών για μια σύγχρονη εγκατάσταση αντιχαλαζικής προστασίας σύμφωνα με προδιαγραφές του ΕΛΓΑ.

Για την επίτευξη των στόχων της συνεργάζεται και με εταιρίες προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο. Η Μεταλλοπλαστική με την τεχνογνωσία της έχει δημιουργήσει ένα αξιόπιστο όνομα πρωτοτυπώντας στο αντικείμενό της, με υλικά έναν πάσσαλο μεταλλικό επενδεδυμένο με πλαστικό ανακυκλώσιμο, βοηθώντας στο τομέα της ανακύκλωσης και στην προστασία των πασσάλων από λιπάσματα και υγρασίες και από τυχόν κρούσεις μηχανημάτων κατά την εργασία.

Η Μεταλλοπλαστική δραστηριοποιείται στον τομέα κάλυψης αντιχαλαζικής προστασίας σε όλες τις δεντρώδεις καλλιέργειες (ροδακινιές, μηλιές, ακτινίδια και κερασιές).

Επιπλέον η εταιρία μας δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον τομέα των δικτυοκηπίων με άριστα αποτελέσματα στην παραγωγή κηπευτικών.

Επίσης η εταιρεία μας χρησιμοποιεί Ελληνικούς τσιμεντένιους πασσάλους και παράλληλα παράγουμε όλα τα σχετικά εξαρτήματα (καπέλα, χτένια και πλακέτες) καθώς και όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα.

Ακόμη, παρέχει όλα τα εξαρτήματα για τις απλές καλλιέργειες και προσφέρει:
  1. Πλήρη προστασία της καλλιέργειας από χαλάζι, ηλιόκαμα, αέρα, διατηρώντας ταυτόχρονα το φυτό και τον καρπό σε φυσική προστασία
  2. Εύκολη εγκατάσταση χωρίς βαριά μηχανήματα
  3. Εύκολη πρόσβαση και εγκατάσταση σε επικλινής περιοχές
  4. Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης
  5. Άμεση παράδοση και υποστήριξη
  6. Εγγυημένα υλικά
  7. Μεγάλη διάρκεια ζωής
  8. Μικρό κόστος μεταφοράς και εύκολη μετεγκατάσταση
  9. Τα προϊόντα μας είναι ανακυκλώσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες χρήσεις (περιφράξεις, υπόστεγα κλπ)
Δικτυοκήπιο
Αντιχαλαζική προστασία μήλων