ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ | Α. Μουρατίδης - Ι. Κωνσταντινίδης Ο.Ε. | Πλεύρωμα Σκύδρας
Ακτινίδια
Αντιβρόχινη προστασία κερασιών
Αντιχαλαζική προστασία
Αντιχαλαζική προστασία μήλων
Μεταλλικοί πάσαλοι με επένδυση πλαστικού - Πρότυπο σύστημα αντιχαλαζικής προστασίας
ISO 9001:2008
Νο Πατέντας
20050100257

Σαλιγκαροτροφία

Η Μεταλλοπλαστική Ο.Ε. πέραν της αντιχαλαζικής προστασίας δραστηριοποιείται και στην κατασκευή μονάδων σαλιγκαροτροφίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εκτροφής σαλιγκαριών, βλέποντας ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη τους στην Ελλάδα. Πάντα προσβλέποντας στο χαμηλό κόστος κατασκευής και στη γρήγορη εγκατάσταση.

σαλιγκαροτροφείο εσωτερικός χώρος
φωτογραφία σαλιγκαροτροφείου εκτροφείο σαλιγκαριών